«Ծիրանի փող» -1931թ.

«Մթնաձոր» - 1927թ.

«Խոնարհ աղջիկը» - 1926-28թթ.

«Նամակ Ռուսաց թագավորին» -1927-30թթ.

«Բրուտի տղան» - 1931թ.

«Սև հացը» -1930թ.

«Ալպիական մանուշակ» -1925-27թթ.

«Սպիտակ ձին» -1928-30թթ.

«Պրովինցիայի մայրամուտը» -1932թ.

«Միրհավ»-1926-32թ.

«Հյումբաթի ձորը» - 1926թ.

«Տիգրանուհին» -1925թ.

«Սաբու» - 1926թ.

«Մուրոյի զրույցը» -1932թ.

«Ձորերի լույսը»- 1933թ.

«Անձրևը» -1932թ.

«Մի անգամ հոկտեմբերի 25-ին» -1932թ.

«Քեռի Դավոն» -1934թ.

«Կյորես» -1935թ.

«Եղբայրության ընկուզենիներ» -1935թ.

«Իվան բեյը.-1926թ.

«Րևան, Րևան» - 1928թ.

«Մայրը» -1929թ.

«Կարմրաքար» -1928թ.

«Խաչատուր Աբովյան» - 1934թ.

ՍԿԻԶԲ | ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԲԱԿՈՒՆՑԻ ՄԱՍԻՆ | ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ