на русском


Հայաստանի պետական հաստատությունների կայքէջերի գնային արժեքներն ըստ MysiteCost.com-ի առ 11.11.2011թ-ի

 

ArcaLer Scorecard-ը Հայաստանի պետական հաստատությունների կայքէջերի ըստ գնահատման արժեքի հետազոտական նախագծի շրջանակներում ներկայացնում է  տվյալներ 2011թ.-ի նոյեմբեր  ամսվա դրությամբ:

Հետազոտության թեման` Հայաստանի պետական հաստատությունների կայքէջերի արժեքի գնահատումը:

Հետազոտության նպատակը` որոշել տեղեկատվական դաշտի քանակական և որակական ցուցանիշները հետազոտության օբյեկտների համար:

Հետազոտության ընթացքը` մինչ 2011թ.-ի նոյեմբերի 11-ը:

Հետազոտության մեթոդաբանությունը` նյութը պատրաստված է MysiteCost.com օնլայն-մեթոդի վերլուծության օգնությամբ: Կայքէջի արժեքը ($) գնահատվել է մի շարք ցուցանիշների` այցելուների քանակի, օրական եկամուտի, Alexa-ի վարկանիշի, Google page rank-ի, Google-ի հետադարձ հղումների, Yahoo-ի հետադարձ հղումների, DMOZ-ի առկայության, այցելուների ըստ երկրների և այլն վերլուծության հիման վրա: Աղյուսակներին վերաբերող եզրակացությունները կազմված են ArcaLer Scorecard-ի կողմից: Համեմատության համար ներկայացված են Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պետական կայքէջերի արժեքները:

 

Նախաբան

Գիտելիքի տնտեսության, ցանցային տնտեսության, էլեկտրոնային կառավարման և էլեկտրոնային ժողովրդավարության զարգացման պայմաններում մեծանում է պետության վիրտուալ ռեսուրսների, էլեկտրոնային ԶԼՄ-ների և ցանցային հասարակության դերն ու կարևորությունը: Ոչ նյութական ակտիվների կապիտալիզացիայի կառավարումը, չափագրումը և գնահատումը, որոնց թվին են պատկանում hամացանցային պորտալները և կայքերը, նրանցում տեղադրված որակյալ, տեղեկատվությունը թույլ կտան արդյունավետ կերպով բարձրացնել երկրի մրցունակությունը, կապահովեն բարձր տնտեսական և սոցիալական ցուցանիշներին հասնելու ապագա հաջողությունը:

Այս դեպքում, ցանցային հասարակությունում ոչ նյութական ակտիվների վերարտադրության կարեւորությունը (մտավոր սեփականություն, ծրագրային ապահովում, ապրանքային նշան, ապրանքանիշ, իմիջ, հեղինակություն, հետադարձ կապ և այլն), սկսում է գերազանցել նյութական, դրամական ցուցանիշների արժեքը (ֆինանսական և այլն): Ժամանակի ընթացքում ինտելեկտուալ կապիտալի կառավարման մոդելը կխաղա գերիշխող դեր պետական կառավարման մեջ կյանքի որակի հուսալի աճի, կայուն տնտեսական զարգացման, ավելացված արժեքի աճի, մշակույթի, ազատության և ինքնակառավարման առաջընթացի ապահովման նպատակով:

Մենք իրականացրել ենք ՀՀ պետական կառույցների, նախարարությունների եւ գերատեսչությունների կայքէջերի րժեքների ($) համեմատական վերլուծություն, չափումներ և գնահատում: Հետազոտությունն իրականացնելիս օգտվել ենք MysiteCost.com-ի (Google) մեթոդաբանությունից: Կայքի գնահատման նպատակով կայքի հասցեի ներդրմամբ հաշվարկվել է նրա գինը` հաշվի առնելով մի շարք ցուցանիշներ` այցելուների քանակը, օրական եկամուտը, Alexa վարկանիշը, Google Page Rank, Google-ի հետադարձ հղումները, Yahoo-ի հետադարձ հղումները, DMOZ-ի առկայությունը, այցելուների քանակն ըստ երկրների և այլն:

Ներկայացնում ենք որոշ երկրների պետական կայքէջերի արժեքի համեմատական գնահատման ցուցանիշներ:

 

Հայաստանի պետական մարմինների, կառույցների
և հաստատությունների կայքէջերի գնային արժեքներն
ըստ MysiteCost.com
առ 11.11.2011թ-ի

 

Ուսումնասիրված Հայաստանի պետական հաստատությունների 55 կայքերի (աղյուսակ 1) գնային արժեքնեփրի աղյուսակ է կազմվել, որտեղ առաջին լավագույն եռյակի մեջ են մտնում «Կառավարություն» ($36.641), «Նախագահ» ($34.970), «Կենտրոնական բանկ» ($34.811) կայքէջերը: Առաջին տասնյակում են նաև կայքէջեր, որոնք արժեն ավելի քան 8 հազար ԱՄՆ դոլար` «Ազգային ժողով» ($34.774), «ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն» ($33.146), «Սահմանադրական դատարան» ($31.908), «Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով» ($31.529), «Արտաքին գործերի նախարարության» ($30.628), «Երևանի քաղաքապետարան» ($9.368), «Եկամուտների ծառայության» ($8.806):

Տասնյակին սերտ ներառված են կայքէջեր, որոնց արժեքի գնահատումը կազմում է $2.650-ից պակաս` «Պետական գույքի կառավարման վարչություն», «Տարածքային կառավարման նախարարություն», «Քաղաքաշինության նախարարություն», «Բնապահպանության նախարարություն», «Տեղեկատվա-կան տեխնոլոգիաների առաջխաղացման խորհուրդ», «ՀՀ էլեկտրոնային կառավարում», «ԼՂՀ կառավարություն», «ՀՀ գնումների համակարգ» «ՀՀ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության», «Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում»:

 Պետական հաստատությունների 55 կայքէջերից 8-ի առժեքը ավելի քան $30,000 է, 45-ի արժեքը` $8,000: «ՀՀ գնումների համակարգ»-ի ($553), «ՀՀ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության» ($282) և «Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում» ($99) կայքէջերի գնային արժեքը չի գերազանցում $1,000-ը:

55 պետական հաստատություններից 10ունեն կայքեր, որոնց արժեքը միջին արժեքից բարձր է ($8,718): 55 պետական հաստատությունների կայքէջերի ընդհանուր գնային արժեքը $479,517 է: Համեմատության համար նշենք, որ Թուրքիայի «Կրթության նախարարության» կայքէջի գնային արժեքը $961662 է (աղյուսակ 5):

Աղյուսակ 1

Հայաստանի պետական հաստատությունների կայք էջերի արժեքի գնահատումն ($)

առ 11.11.11թ-ի

Անվանումը

URL

Արժեքը   $

1

ՀՀ Կառավարություն

www.gov.am

36641

2

ՀՀ Նախագահ

www.president.am

34970

3

ՀՀ Կենտրոնական բանկ

www.cba.am

34811

4

ՀՀ Ազգային ժողով

www.parliament.am

34774

5

Կրթության և գիտության նախարարություն

www.edu.am

33146

6

ՀՀ Սահմանադրական դատարան

www.concourt.am

31908

7

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

www.elections.am

31529

8

Արտաքին գործերի նախարարություն

www.armeniaforeignministry.com

30628

9

Երևանի քաղաքապետարան

www.yerevan.am

9368

10

Հարկային ծառայություն

www.taxservice.am

8739

11

Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգ

www.arlis.am

7735

12

ՀՀ ոստիկանություն

www.police.am

7248

13

ՀՀ Ազգային վիճակագրության ծառայություն

www.armstat.am

7126

14

Հայատանի ներկայացչությունը ՄԱԿ-ում

www.un.am

7035

15

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

www.mil.am

6975

16

ՀՀ դեսպանությունը ԱՄՆ-ում

www.armeniaemb.org

6630

17

Հայաստանի դատական համակարգ

www.court.am

6394

18

Մշակույթի նախարարություն

www.mincult.am

6346

19

Հայկական զարգացման գործակալություն

www.ada.am

6335

20

Հայաստանի մաքսային ծառայություն

www.customs.am

6332

21

Էկոնոմիկայի նախարարություն

www.mineconomy.am

6253

22

Տրանսպորտի և կապի նախարարություն

www.mtc.am

6241

23

Ֆինանսների նախարարություն

www.minfin.am

6220

24

   Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

www.mss.am

6093

25

Գյումրու քաղաքապետարան

www.gyumri.am

5992

26

Դատական տեղեկատվական համակարգ "Դատալեքս"

www.datalex.am

5973

27

Արդարադատության նախարարություն

www.moj.am

5876

28

Հայաստանի դեսպանությունը Ռուսաստանում

www.armenianembassy.ru

5744

29

Հայաստանի ազգային օլիմպաիական կոմիտե

www.armnoc.am

5725

30

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

www.minsportyouth.am

5529

31

Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

www.csc.am

5425

32

Արցախի հանրապետության նախագահ

www.president.nkr.am

5062

33

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

www.ema.am

3740

34

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

www.mindiaspora.am

3698

35

ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե

www.anra.am

3689

36

ՀՀ դեսպանությունը Կանադայում

www.armembassycanada.ca

3246

37

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ

www.sarm.am

3135

38

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

www.cadastre.am

2939

39

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

www.psrc.am

2937

40

ՀՀ գյուղատնեսության նախարարություն

www.minagro.am

2824

41

Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության

www.nssp-gov.am

2800

42

Ազգային անվտանգության ծառայություն

www.sns.am

2776

43

Առողջապահության նախարարություն

www.moh.am   

2738

44

Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

www.aviation.am

2693

45

ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտե

www.petekamutner.am

2649

46

ՀՀ ԿԱ Պետական գույքի կառավարման վարչություն

www.privatization.am

2617

47

Տարածքային կառավարման նախարարություն

www.mta.gov.am

2177

48

Քաղաքաշինության նախարարություն

www.mud.am

2172

49

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

www.mnp.am

2148

50

ՏՏ զարգացմանն աջակցման խորհուրդ

www.itdsc.am

2129

51

ՀՀ էլեկտրոնային կառավարություն

www.e-gov.am

1480

52

ԼՂՀ կառավարություն

www.karabakh.net

1193

53

ՀՀ գնումների համակարգ

www.procurement.am

553

54

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

www.minenergy.am

282

55

Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում

www.amhe.am

99

 

Միջին արժեքը

 

8718.5

 

Ընդհանուր

 

479517

 

Համեմատության համար ստորև ներկայացվում է Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պետական հաստատությունների կայք էջերի արժեքի ($) գնահատման աղյուսակները

 

Աղյուսակ 2

Ռուսաստանի պետական մարմինների, կառույցների և հաստատությունների կայք էջերի արժեքի գնահատումն ($) առ 11.11.11թ-ի

Անվանումը

URL

Արժեքը  $

1

Կառավարություն

www.gov.ru

708015

2

Նախագահ

www.kremlin.ru

214748

3

Մշակույթի նախարարություն

www.mkrf.ru

106093

4

Արտաքին գործերի նախարարություն

www.mid.ru

77248

5

Կրթության նախարարություն

www.ed.gov.ru

30923

6

Ազգային ժողով

www.duma.ru

1908

 

Միջին արժեքը

 

189822.5

 

Ընդհանուր

 

1138935

 

Աղյուսակ 3

Վրաստանի պետական հաստատությունների կայք էջերի արժեքի գնահատումն ($)

առ 11.11.11թ-ի

Անվանումը

URL

Արժեքը  $

1

Նախագահ

www.president.gov.ge

113453

2

Կրթության նախարարություն

www.mes.gov.ge

108517

3

Ազգային ժողով

www.parliament.ge

107139

4

Արտաքին գործերի նախարարություն

www.mfa.gov.ge

106484

5

Կառավարություն

www.government.gov.ge

105701

6

Մշակույթի նախարարություն

mcs.gov.ge

100547

 

Միջին արժեքը

 

106973.5

 

Ընդհանուր

 

641841

 

Աղյուսակ 4

Ադրբեջանի պետական հաստատությունների կայք էջերի արժեքի գնահատումն ($)

առ 11.11.11թ-ի

Անվանումը

URL

Արժեքը  $

1

Ազգային ժողով

www.meclis.gov.az

112613

2

Նախագահ

www.president.az

64370

3

Կրթության նախարարություն

www.edu.gov.az

54817

4

Արտաքին գործերի նախարարություն

www.mfa.gov.az

42762

5

Մշակոյթի նախարարություն

www.mct.gov.az

35499

6

Կառավարություն

www.cabmin.gov.az

13851

 

Միջին արժեքը

 

53985.3

 

Ընդհանուր

 

323912

 

Աղյուսակ 5

Թուրքիայի պետական հաստատությունների կայք էջերի արժեքի գնահատումն առ 11.11.11թ-ի

Անվանումը

URL

Արժեքը  $

1

Կառավարություն

www.basbakanlik.gov.tr

10029854

2

Մշակույթի նախարարություն

www.kultur.gov.tr

10018773

3

Կրթության նախարարություն

www.meb.gov.tr

961662

4

Արտաքին գործերի նախարարություն

www.mfa.gov.tr

145019

5

Ազգային ժողով

www.tbmm.gov.tr

126786

6

Նախագահ

www.tccb.gov.tr

30542

 

Միջին արժեքը

 

3552106.0

 

Ընդհանուր

 

21312636

 

Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պետական մարմինների, կառույցների և հաստատությունների կայքէջերի գնային արժեքների ընդհանրացված աղյուսակ

 

Ուսումնասիրվող երկրների կայքէջերում (աղյուսակ 6), ըստ գնային արժեքի ռեյտինգի, առաջին տեղերը զբաղեցվել են ըստ`

Կառավարությունների` Թուրքիայի կառավարության կայքը ($10.029.854), Հայաստանի կառավարությունը չորրորդ տեղում է ($36.641):

Նախագահների` Ռուսաստանի նախագահի կայքը ($214,748), ՀՀ Հայաստանի նախագահի կայքը չորրորդ տեղում է ($34 970):

Մշակույթի նախարարությունների` Թուրքիայի մշակույթի նախարարության կայքը ($10,018,773), ՀՀ մշակույթի նախարարության կայքը հինգերորդ տեղում է ($6.346):

Արտաքին Գործերի Նախարարությունների` Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության կայքը ($ 145.019), ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կայքը հինգերորդ տեղում է ($30.628):

Կրթության նախարարությունների` Թուրքիայի կրթության նախարարության կայքը ($961.662), ՀՀ կրթության նախարարությունը չորրորդ տեղում է ($33.146):

Խորհրդարանների` Թուրքիայի խորհրդարանի կայքը ($126.786), Հայաստանի խորհրդարանի կայքը չորրորդ տեղում է ($34.774):

 

Աղյուսակ 6

Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պետական մարմինների, կառույցների և հասատությունների կայք էջերի համեմատական գնահատականն ($)
առ 11.11.11թ-ի

Անվանումը

Հայաստան

 

Ռուսաստան

 

Վրաստան

 

Ադրբեջան

 

Թուրքիա

 

1

Կառավարություն

36641

4

708015

2

105701

3

13851

5

10029854

1

2

Նախագահ

34970

4

214748

1

113453

2

64370

3

30542

5

3

Ազգային ժողով

34774

4

1908

5

107139

3

112613

2

126786

1

4

Կրթության նախարարություն

33146

5

30923

3

108517

2

54817

4

961662

1

5

Արտաքին գործերի

նախարարություն

30628

4

77248

5

106484

2

42762

3

145019

1

6

Մշակույթի

 նախարարություն

6346

5

106093

2

100547

3

35499

4

10018773

1Թեմային առընչվող այլ նյութեր`

1. Серж Саргсян впервые в тройке лидеров российского медиа-рейтинга: проект ИА REGNUM и "Медиалогии", ИА REGNUM, 26.11.2011.

2. Государство и сетевое сообщество"Виртуальная Армения", ArcaLer-Hayknet, 18.11.2010.

3. Оценка стоимости ($) веб сайтов государственных учреждений Армении на 29.10.2010г. по методике CY-PR.com, ArcaLer-Hayknet, 2010.

4. Оценка стоимости ($) государственных веб сайтов Армении, Грузии, Азербайджана, России и Турции на 01.11.2010г. по методике CY-PR.COM, ArcaLer-Hayknet, 2010.

5. Виртуальные технологии менеджмента (системотехника электронного управления). Монография. Ереван, «Нжар», 2005.

 

© ArcaLer-Hayknet, 2011