Economics Network Art & Culture Network Law Network Return to main page

HayknetOld version

logo

Armenian Culture & Art, Law, Economics Educational Network ArcaLe®    All News    Search

All news | Culture & Art | Law | Economics

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

18.01.2018

Стоимостный рейтинг виртуальных представительств органов конституционного контроля стран мира (Rankank.com, 28.12.2017)

Стоимостный рейтинг виртуальных представительств конституционных органов бывших республик СССР (Rankank.com, 28.12.2017)

15.01.2018
logo

ՄԱՐԴՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ԱՐԺԵԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ: Գ.Գ. Հարությունյան - իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Г. Арутюнян, доктор юридических наук, профессор
THE EPISTEMOLOGICAL AND AXIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONSTITUTIONAL IDENTITY OF A HUMAN BEING. G. Harutyunyan, Doctor of Law, Professor 
[pdf, 0.3mb]

12.01.2018

Кто и когда научил ЭВМ писать по-армянски. [pdf, 0.2 Mb]

Другие материалы по теме
1. Машинная графика в управлении. Ваганян Г.А., Ереван, "Айастан", 1985.
2. Հաշվիչ մեքենա հայերենով: Գ. Վահանյան, Մ. Մարկոսյան, Վ. Օհանյան, «Հայրենիքի ձայն», N11, 11 մարտի 1987թ.

11.01.2018
logo

University of St Andrews, University of Warwick, Lomonosov Moscow State University входят в первую лидирующую тройку по рейтингу АrcaLer (QI) виртуального интеллектуального капитала 103 электронных представительств университетов мира по списку QS World University Rankings на декабрь 2017г.

08.01.2018

Астхик и Арубаини, Багбарту, Деркето и Атаргатас, Афродита, Ванесса и Венера, Фригг, Астарта и Иштар. Ваганян Г., Ваганян В. [pdf, 2 Mb]

Другие материалы по теме

http://www.iatp.am

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004