בעםסמףכיך דומפע ףפעבפוחי‏וףכיט י מבדיןמבלרמשט יףףלוהןקבמיך
  • דולי י תבהב‏י דומפעב
  • םופןהש יףףלוהןקבמיך
  • ףניףןכ עבגןפמיכןק דומפעב

  •  

     יתהבמיס דומפעב