на русском

Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների

ու կազմակերպությունների կայքէջերի գնային արժեքն
ըստ MysiteCost.com-ի առ 18.11.2011թ-ի

 

Նախաբան

 

Գիտելիքի տնտեսության, ցանցային տնտեսության, էլեկտրոնային կառավարման և էլեկտրոնային ժողովրդավարության զարգացման պայմաններում մեծանում է պետության վիրտուալ ռեսուրսների, էլեկտրոնային ԶԼՄ-ների և ցանցային հասարակության դերն ու կարևորությունը: Ոչ նյութական ակտիվների կապիտալիզացիայի կառավարումը, չափագրումը և գնահատումը, որոնց թվին են պատկանում hամացանցային պորտալները և կայքերը, նրանցում տեղադրված որակյալ, տեղեկատվությունը թույլ կտան արդյունավետ կերպով բարձրացնել երկրի մրցունակությունը, կապահովեն բարձր տնտեսական և սոցիալական ցուցանիշներին հասնելու ապագա հաջողությունը:

Այս դեպքում, ցանցային հասարակությունում ոչ նյութական ակտիվների վերարտադրության կարեւորությունը (մտավոր սեփականություն, ծրագրային ապահովում, ապրանքային նշան, ապրանքանիշ, իմիջ, հեղինակություն, հետադարձ կապ և այլն), սկսում է գերազանցել նյութական, դրամական ցուցանիշների արժեքը (ֆինանսական, նավթոգազային և այլն): Ժամանակի ընթացքում ինտելեկտուալ կապիտալի կառավարման մոդելը կխաղա գերիշխող դեր պետական կառավարման մեջ կյանքի որակի հուսալի աճի, կայուն տնտեսական զարգացման, ավելացված արժեքի աճի, մշակույթի, ազատության և ինքնակառավարման առաջընթացի ապահովման նպատակով:Ays depk’um , ts’ants’i hasarakut’yan yev karevorut’yuny hashvapahakan temperi verartadrut’yan voch’ nyut’akan ( mtavor sep’akanut’yan , tsragrayin apahovum , aprank’ayin nshani , aprank’anishy , imijy, heghinakut’yuny , varky , hetadardz , makardaki , iravasut’yan yev ayln ), sksum e gerazants’yel arzhek’y nyut’akan , dramakan ts’uts’anishnery ( finansakan , voski , yugh, yev ayln ). Zhamanaki ynt’ats’k’um , ayn paradigmy intelektual kapitali karravarman khaghalu gerishkhogh der karravarut’yunum npatakov apahovman husali ach e kyank’i voraky , kayun tntesakan zargats’umy , achy , avelats’vats arzhek’i arrajynt’ats’ mshakuyt’i , azatut’yan yev katarumy .

Մենք իրականացրել ենք Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների ու կազմակերպությունների կայքէջերի համեմատական գնահատում (Աղյուսակ 1): Հետազոտությունն իրականացնելիս օգտվել ենք MysiteCost.com-ի (Google) հնարավորություններից, Կայքի գնահատման նպատակով կայքի հասցեի ներդրմամբ հաշվարկվում է կայքի գինը` հաշվի առնելով մի շարք ցուցանիշներ` այցելուների քանակը, օրական եկամուտը, Alexa վարկանիշը, Google page rank, Google-ի հետադարձ հղումները, Yahoo-ի հետադարձ հղումները, DMOZ-ի առկայությունը, այցելուների քանակն ըստ երկրների և այլն:

Ներկայացնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական կուսակցությունների կայքէջերի արժեքի գնահատման համեմատական ցուցանիշներ (Աղյուսակ 2):


Պրոֆ., տ.գ.դ. Գ. Վահանյան

 

Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների

ու կազմակերպությունների կայքէջերի գնային արժեքն ($)

ըստ  mysitecost.com առ 18.11.11թ-ի

 

Ուսումնասիրված 17 ՀՀ քաղաքական կուսակցություններից և կազմակերպություիններից առաջին եռյակի մեջ են մտնում «Հայաստանի Հանրապետական» կուսակցությունը ($4.327), «Պահպանողական» կուսակցությունը ($3.198), «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը ($2.908):

Առաջին ռեյտինգային տասնյակում են նաև «Միացյալ Ազատական Ազգային» կուսակցությունը, «Օրինաց երկիր» կուսակցությունը, «Սոցիալ Դեմոկրատական Հնչակեան» կուսակցությունը, «Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն» կուսակցությունը, «Հայաստանի Հայ–Արիական» կուսակցությունը, «Ժառանգություն» կուսակցությունը, «Ազգային ժողովրդավարական» կուսակցությունը:

Եռյակին սերտ ներառված են կայքէջեր, որոնք ունեն $1000-ից ցածր արժեք` «Հայաստանի Քրիստոնեա–Դեմոկրատական Միություն» կուսակցությունը, «Ազգային Ինքնորոշման Միավորում» կուսակցուցյունը, «Ազատամարտի վետերանների միություն» կուսակցությունը:

ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների և կազմակերպությունների 17 կայքերից 9-ն ունեն $2000ից բարձր արժեք, 7-ը` $1500-ից ցածր արժեք:

ՀՀ 17 քաղաքական կուսակցությունների և կազմակերպությունների կայքերի ընդհանուր արժեքը կազմում է $32,922: Համեմատության համար նշենք, որ ՌԴ կոմունիստական կուսակցության կայքէջի արժեքը կազմում է $56,249, «ЯБЛОКО» ռուսական միացյալ դեմոկրատական կուսակցության արժեքը` $28,224, «Справедливая Россия» կուսակցությանը` $15,748, «Единая Россия» կուսակցությանը` $13,597:

 

Աղյուսակ 1

ՀՀ կուսակցությունների ու կազմակերպությունների կայքէջերի
գնային արժեքը ($)

N

Կուսակցություն

URL

Արժեքը  $

1

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն

www.hhk.am

4327

2

Պահպանողական կուսակցություն

www.conservative.am

3198

3

Բարգավաճ  Հայաստան կուսակցություն

www.bhk.am

2908

4

Միացյալ Ազատական Ազգային կուսակցություն

www.miak.am

2796

5

«Օրինաց Երկիր» կուսակցություն

www.oek.am

2682

6

Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան կուսակցություն

www.hunchak.org.au

2681

7

«Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն» կուսակցություն

www.arf.am

2206

8

Հայաստանի «Հայ–Արիական» կուսակցություն

www.hayary.org

2206

9

«Ժառանգություն» կուսակցություն

www.heritage.am

2111

10

Ազգային Ժողովրդավարական կուսակցություն

www.ajk.am

1747

11

Հայ Ազգային Կոնգրես

www.anc.am

1297

12

Միավորված Աշխատանքային կուսակցություն

www.ulp.am

1236

13

«Ազգային Միաբանություն կուսակցություն»

www.amiab.am

1123

14

«Հայկական համազգային շարժում» կուսակցություն

www.anm.am

984

15

«Հայաստանի Քրիստոնեա–Դեմոկրատական Միություն» կուսակցություն

www.acdu.am

912

16

Ազգային Ինքնորոշում Միավորում կուսակցուցյուն

www.aimusd.org

474

17

«Ազատամարտի վետերանների միություն» կուսակցություն

www.veteran.am

34

 

       Միջին արժեքը

 

1936,5

 

        Ընդհանուր

 

32922

 

Աղյուսակ 2

ՌԴ 7 կուսակցությունների կայքէջերի գնային արժեքը ($)

N

Կուսակցություն

URL

Արժեքը  $

1

ՌԴ  կոմունիստական  կուսակցություն

http://kprf.ru

56249

2

«ЯБЛОКО» ռուսական միացյալ դեմոկրատական կուսակցության

http://www.yabloko.ru

28224

3

«Правое дело» կուսակցություն

http://www.pravoedelo.ru

27458

4

«ЛДПР»

http://www.ldpr.ru

17788

5

« Справедливая Россия» կուսակցություն

http://www.spravedlivo.ru

15748

6

« Единая Россия» կուսակցություն

http://edinros.ru

13597

7

« Патриоты России » կուսակցություն

http://www.patriot-rus.ru

6244

 

ՌԴ քաղաքական կուսակցություններ

http://political-party.ru

1833

Թեմային առնչվող այլ նյութեր`

    1. Государство и сетевое сообщество"Виртуальная Армения". ArcaLer-Hayknet, 2010.
    2. Демократизация электронного управления (оценка деятельности руководителей и органов государственной власти в Армении). 2008, АркаЛер, Армения.
    3. Выборы 2008. ArcaLer Scorecard, 2008.
    4. Виртуальные технологии менеджмента (системотехника электронного управления). Монография. Ереван, «Нжар», 2005.