ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուների, քաղաքական կուսակցությունների վարկանիշներն (մեջբերման ինդեքսները) էլեկտրոնային զանգվախային լրատվական միջոցների վիրտուալ (հայալեզու, ռուսալեզու եվ անգլալեզու) ինտերնետային հատվածում առ 16.04.2012թ.

1.    Քաղաքական կուսակցությունների ցուցակների առաջին երեք թեկնածուների մեջբերման ինդեքսը հայալեզու ինտերնետային հատվածում (ըստ Google.am-ի)

2.    Քաղաքական կուսակցությունների ցուցակների առաջին երեք թեկնածուների մեջբերման ինդեքսը ռուսալեզու ինտերնետային հատվածում (ըստ Yandex.ru-ի)

3.    Քաղաքական կուսակցությունների ցուցակների առաջին երեք թեկնածուների մեջբերման ինդեքսն անգլալեզու ինտերնետային հատվածում (ըստ Google.com-ի)

4.    Քաղաքական կուսակցությունների ցուցակների առաջին երեք թեկնածուների մեջբերման ինդեքսի միջին ռանգը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում

5.    Քաղաքական կուսակցությունների ցուցակների առաջին երեք թեկնածուների մեջբերման ինդեքսի միջին ռանգը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում


5'. Քաղաքական կուսակցությունների ցուցակների առաջին երեք դեմքերի մեջբերման ինդեքսի միջին ռանգը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում


6.    Քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդների մեջբերման ինդեքսը  հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում


6'. Քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդների մեջբերման ինդեքսի  միջին ռանգը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում


7.    Քաղաքական կուսակցությունների երկրորդ դեմքերի մեջբերման ինդեքսը  հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում

7'. Քաղաքական կուսակցությունների երկրորդ դեմքերի մեջբերման ինդեքսի  միջին ռանգը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում


8.    Քաղաքական կուսակցությունների երրորդ դեմքերի մեջբերման ինդեքսը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում

8'. Քաղաքական կուսակցությունների երրորդ դեմքերի մեջբերման ինդեքսի  միջին ռանգը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում


9.    Քաղաքական կուսակցությունների մեջբերման ինդեքսը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում


9'. Քաղաքական կուսակցությունների մեջբերման ինդեքսի միջին ռանգը հայալեզու, ռուսալեզու և անգլալեզու ինտերնետային հատվածներում


10.    Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների կայքէջերի գնային արժեքներն (ըստ MysiteCost.com) առ 11.04.2012թ.


11.    ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ սահմանադրական դատարանի, ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ դատական համակարգի կայքէջերի գնային արժեքներն (ըստ MysiteCost.com) առ 11.04.2012թ.

 

© ArcaLer Scorecard Team, 2012